نمایندگی میکروسکوپ نوری پلاریزه زایس آلمان

فعالیت های نمایندگی میکروسکوپ نوری پلاریزه زایس آلمان در بسیاری از شهرهای ایران باعث شده تا این دستگاه به ابزاری نام آشنا در آزمایشگاه ها تبدیل گردد.
این میکروسکوپ پلاریزان با مجهز بودن به آپشن های فوق العاده ای که بر روی دستگاه نصب گردیده، می تواند پاسخگوی اکثر نیازهای پیش روی شما در آزمایشگاه کاریتان باشد.
عدسی چشمی آن 10 برابر و عدسی شیئ آن از 5 تا 100 برابر بزرگنمایی ایجاد می کند که با یک حساب سر انگشتی در می یابیم که بزرگنمایی فوق العاده ای را می تواند ایجاد نماید!
سیستم نوری این دستگاه، از نوع کوهلر و هالوژنی بوده و دارای هر سه فیلتر آبی، سبز و قهوه ای می باشد.
منبع: محصولات نانو ایران