نمایندگی میکروسکوپ نوری سه چشمی در ایران

نمایندگی میکروسکوپ نوری سه چشمی در ایران به جهت همکاری با مراکز دانشگاهی اقدام به واردات مدل هایی نموده که قیمت مناسب تری دارند.
گرچه مدل های الکترونی، نسل جدید میکروسکوپ ها محسوب می شوند ولی همچنان مدل های نوری جایگاه خود را حفظ کرده اند.
بخصوص مدل های سه چشمی که با داشتن یک پورت اضافه جهت نصب دوربین، یک امکان فوق العاده را جهت عکسبرداری برای کاربران خود مهیا کرده اند.
بویژه مدل هایی که از طریق یک کابل مخصوص اجازه دارند تا به رایانه متصل شوند و با ذخیره مراحل مطالعه ی نمونه این امکان را برای محققین فراهم کرده اند که این تصاویر را همیشه در لب تاب خود، به همراه داشته باشند.
منبع: محصولات نانو ایران