میکروسکوپ های نوری پرکاربرد جدید

میکروسکوپ نوری آزمایشگاهی از نور مرئی که به وسیله ی سیستم های عدسی متمرکز شده است تا نمونه های تحت بررسی را بزرگ نمایی کند، استفاده می کند
این دستگاه یکی از اجزای پایه ی یک آزمایشگاه بالینی است و تقریبا در هر بخش از آزمایشگاه، از شیمی تا هماتولوژی، سیتولوژی، هیستولوژی و میکروبیولوژی استفاده می شود. در هماتولوژی، آنالیز میکروسکوپی سلول های خونی برای تشخیص لوسمی، آنمی، و دیگر اختلالات خونی و نیز عفونت ها و آلرژی ها استفاده می شود. در سیتولوژی و هیستولوژی، می توان با بررسی های میکروسکوپی، براساس تغییرات غیر طبیعی در سلول ها یا بافت ها، شرایط خوش خیم، بدخیم، التهاب و پیش سرطانی را از هم تفکیک کرد.

بررسی میکروسکوپی تعیین عملکرد کلیه اهمیت خیلی زیادی دارد و ترکیب بررسی های ماکروسکوپی و میکروسکوپی، ادرارسنجی کامل را فراهم می کند. تکنیک های انتخابی رنگ آمیزی نیز می توانند برای کمک به شناسایی قارچ ها و باکتری ها، در میکروسکوپی استفاده شوند. میکروسکوپ های نوری از نور مرئی و یک سیستم عدسی برای بزرگ نمایی تصاویر نمونه های کوچک استفاده می کنند. میکروسکوپ های اپتیکال قدیمی ترین طراحی میکروسکوپ ها هستند و احتمالا در قرن 17 به شکل فعلی شان طراحی شده اند. نوع پایه ی آنها می تواند بسیار ساده باشد؛ اما طراحی های بسیار پیچیده هم با هدف بهبود رزولوشن و تمایز نمونه ها ارائه شده اند. این میکروسکوپ ها مرسوم اند زیرا نور مرئی در آنها استفاده شده است و لذا می توان نمونه ها را مستقیم با چشم مشاهده کرد. تصویر یک میکروسکوپ نوری را می توان با دوربین های معمولی حساس به نور اخذ کرده و یک میکروگرام به دست آورد. در اصل، تصاویر با فیلم عکاسی به دست می آمدند اما توسعه های مدرن در دوربین های CCD و CMOS امکان اخذ تصاویر دیجیتال را فراهم کرده اند. میکروسکوپ های منحصرا دیجیتال نیز امروزه موجود هستند که از دوربین CCD برای بررسی یک نمونه استفاده می کنند و تصویر حاصل را مستقیما روی صفحه ی کامپیوتر نشان می دهند بدون این که نیاز به قطعه ی چشمی باشد.
منبع: محصولات نانو ایران