میکروسکوپ نوری با استفاده های ویژه

اولین بار حدود ۳۵۰ سال پیش رابرت هوک با استفاده از دو ذره‌بین میکروسکوپ کوچکی ساخت و برشی نازک از بافت چوب پنبه‌‌ای بلوط را در زیر میکروسکوپ نگاه کرد
چوب پنبه بافت مرده‌ محسوب می‌شود ودر گیاهان مسن نقش حفاظتی از بافت‌های زیرین را بر عهده دارد می‌دانیم که یکی از اعضای سلول‌های گیاهی دیواره سلولی است دیواره سلول‌ گیاهی وظایف متعددی دارد مانند شکل دهی و حفاظت از سلول گیاهی وقتی یک سلول گیاهی می‌میرد آنچه از آن باقی می‌ماند همین دیواره سلولی است در واقع آن چیزی که رابرت هوک مشاهده کرد دیواره سلولی و حفرات خالیشبیه به کندوی زنبور بود هوک کلمه سلول را برای اولین بار برای آن چه دیده‌بود به کار برد سلول در لاتین به معنای اتاق کوچک است.
بزرگنمایی یک ابزار نوری خارج قسمت طول تصویر به طول جسم است.هرچه بزرگنمایی بیشتر شود یعنی اندازه تصویر بزرگتر می‌شود ولی با بزرگ شدن تصویر وضوح و کیفیت تصویر کمتر می‌شود

قدرت تفکیک یک ابزار نوری یعنی حداقل فاصله‌ی دو نقطه کنار هم است که می توان آن دو نقطه را جدا از هم دید.قدرت تفکیک در چشم انسان ۱/۰ تا ۲/۰ میلی‌متر ، در میکروسکوپ نوری ۲/۰ میکرون ودر میکروسکوپ الکترونی ۲/۰ نانو متر است.
بزرگنمایی ذره‌بین ۲۰ برابر میکروسکوپ نوری ۲۰۰۰برابر و میکروسکوپ الکترونی ۱۰۰۰۰۰۰ برابر است. با کمک میکروسکوپ الکترونی می‌توان ویروس‌ها ، اندامک‌ها درون سلول و حتی مولکول‌ها را مشاهده کرد با میکروسکوپ الکترونی نمی‌توان سلول زنده را مشاهده کرد
کار با میکروسکوپ نوری :
اسلاید : نمونه آماده میکروسکوپی به همراه لام و لامل می‌باشد لام تیغه‌ی شیشه‌ای بزرگ که نمونه روی آن قرار می‌گیرد .
لامل یا تیغک ، تیغه‌ی شیشه‌ای یا پلاستیکی که روی نمونه قرار می‌گیرد هنگام قرار دادن لامل روی نمونه باید آن را به صورت مایل روی نمونه قرار دهیم تا در نمونه حباب هوا تشکیل نشود.
اجزای میکروسکوپ نوری :
عدسی چشمی : یک یا دو عدسی محدب که از درون آن به نمونه نگاه می‌کنیم این عدسی (یا عدسی‌ها)تصویری که عدسی شیئی ایجاد کرده‌است را بزرگتر نشان می‌دهد بزرگنمایی عدسی چشمی حداکثر ۲۰× می‌باشددر میکروسکوپ‌های دو چشمی هنگام مشاهده ی نمونه اگر دو تصویر دیده شود باید طوری عدسی‌های چشمی را جابجا کرد تا دو تصویر بر هم منطبق شوند.
پیچ نگه دارنده : برای محکم کردن سر میکروسکوپ است.
دسته و پایه‌ی میکروسکوپ : دسته‌ی میکروسکوپ سر میکروسکوپ را به پایه آن متصل می‌کند برای جا به جایی میکروسکوپ بهتر است با یک دست دسته‌ی میکروسکوپ را گرفته و دست دیگر را زیر پایه قرار دهیم.
صفحه‌ی چرخان : صفحه‌ایی که عدسی های شیئی روی آن قرار دترند
عدسی‌های شیئی : معمولا شامل ۴ عدسی محدب با بزرگنمایی‌های۱۰× ، ۴۰× ، ۶۰× و ۱۰۰× می‌باشند تصویری که این عدسی‌ها از جسم می‌دهند بزرگتر ، حقیقی و وارونه است .
گیره : برای نگه داشتن نمونه روی صفحه ی میکروسکوپ است.
صفحه میکروسکوپ : صفحه‌ایی که نمونه روی آن قرار می‌گیرد و وسط ان سوراخ است
خط کش‌ها: بر روی صفحه قرار دارند از این خط کش‌ها جهت مشخص کردن محل نمونه برای مطالعات بعدی استفاده می‌شود .
کندانسور : مجموعه‌ایی از چند عدسی محدب به همراه دیافراگم است عدسی‌ها برای متمرکز کردن نور و دیافراگم تنظیم مقدار نوری است که باید به نمونه برخورد کندبه کمک آن می‌توان وضوح تصویر را بیشتر کرد وازاثر خیرکنندگی نور جلوگیری کرد.
پیج ماکرو (تند) ، پیچ میکرو (کند) : با چرخاندن آن‌ها صفحه‌ی میکروسکوپ به بالا و پائین حرکت میکند از ماکرو در یافتن تصویر نمونه در بزرگنمایی کم (مثلا عدسی‌های چشمی(۱۰ × یا ۴۰×)ا و از میکرو برای تنظیم دقیق وضوح تصویر در بزرگنمایی‌های زیاد ( مثلا ۶۰× یا ۱۰۰× )استفاده می‌شود .
پیچ‌های جا به جا کننده : برای جا به جایی نمونه به چپ یا راست و جلو یا عقب استفاده می‌شود

منبع: محصولات نانو ایران