مشاوره خرید میکروسکوپ نوری معمولی

هدف از مشاوره هنگام خرید میکروسکوپ نوری آشنایی با نحوه ی کارکرد انواع مدل های معمولی و جدید می باشد.
شاید این سؤال به ذهن بیاید که اگر اعضای خانواده ی میکروسکوپ های نوری سیستم ها ی تقریبا مشابهی دارند پس چرا هر روز برای طراحی مدل های جدید تر تلاش گسترده ای صورت می گیرد؟
پاسخ این سؤال به تفاوت های جزئی و بعضا گسترده در نحوه ی کارکرد این دستگاه ها بر می گردد. همین تفاوت های کوچک و بزرگ باعث شده تا هر مدلی برای یک زمینه ی خاص مؤرد استفاده قرار بگیرد. مثلا برای بررسی نمونه های شفاف از مدل نوری عبوری و برای بررسی نمونه های مات از مدل بازتابی استفاده می شود.
منبع: محصولات نانو ایران