مشاوره خرید میکروسکوپ نوری روبشی

هنگام خرید میکروسکوپ نوری روبشی می توانید در خصوص محدودیت ها و سختی های کار با دستگاه، با نمایندگی مربوطه مشاوره داشته باشید.
گر چه انتظار می رود که میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک بیشتر شبیه به مدل های نوری رایج باشد، با این حال عملکرد آن شباهت بسیار زیادی با مدل های نیروی اتمی دارد!
به طور مثال: هر دوی آن ها می توانند توپوگرافی سطح نمونه را با وضوحی بسیار بالا و در راستای عمودی، مؤرد آنالیز قرار دهند.
با این حال، تفاوت این دو دستگاه در نوع پروبی است که در حال استفاده از آن می باشند.
در مدل نیروی اتمی از یک ” کانتی لور” و در مدل روبشی از فیبر نوری برای لمس توپوگرافی استفاده می گردد.
منبع: محصولات نانو ایران