مشاوره خرید میکروسکوپ نوری آزمایشگاهی

مشاوره در خرید میکروسکوپ نوری آزمایشگاهی به اینکه چه چیزی برای تحقیقات و حرفه ی شما مهم تر می باشد بستگی دارد.
در مؤرد نحوه ی مراقبت از میکروسکوپ ها به اندازه ی کافی شنیده اید!
امروز می خواهیم به نحوه ی این مراقبت ها بپردازیم.
عدسی ها قلب تپنده ی میکروسکوپ ها هستند. همان طور که هر بدن سالمی باید قلب سالمی داشته باشد، مراقبت از قلب این دستگاه در اولویت قرار دارد!
متاسفانه بسیاری از افراد تصور می کنند اگر عدسی ها در اثر تماس با نمونه و یا سایر مواد آلوده شوند، با تمیز کردن آن ها مشکل کاملا حل می گردد.
اما باید این فرض را نیز در نظر گرفت که هر بار قلب دستگاه آسیب ببیند قطعا شوک شدیدی به آن وارد می شود!
منبع: محصولات نانو ایران