مشاوره خرید بهترین میکروسکوپ نوری آزمایشگاهی

مشاوره با افراد متخصص هنگام خرید میکروسکوپ نوری آزمایشگاهی می تواند ما را با بهترین مدل های موجود در بازار آشنا کند.
در برخورد با بسیاری از مشتریان، زمانی که از آن ها سوال می کنیم میزان بزرگنمائی مطلوب برای کار شما چقدر می باشد؟ اغلب آن ها در پاسخ می گویند“ ما به دنبال میکروسکوپ نوری آزمایشگاهی با بزرگنمائی 1600 برابر هستیم“
در واقع، از آنجا که میکروسکوپ های نوری از طول موج های نوری مرئی استفاده می کنند قطعا نمی توانند بزرگنمائی فراتر از 1000 برابر ایجاد نمایند!
در واقع این محدودیت نشات گرفته از ویژگی های ذاتی طول موج نوری به کار رفته می باشد.
در اصل همین محدودیت در تولید بزگنمائی توسط طول موج های نوری سبب جرقه ای شد که منجر به ساخت میکروسکوپ های الکترونی گردید.
منبع: محصولات نانو ایران