مرکز پخش میکروسکوپ نوری زمینه روشن

این روزها میکروسکوپ نوری زمینه روشن در مرکز های متعددی قابل استفاده می باشد، به طوریکه پخش این دستگاه بسیار گسترده گردیده است.
با گسترش میکروسکوپ های نوری، مدل های تکمیل یافته آن در قالب زمینه روشن، زمینه تاریک، عبوری، انعکاسی و…به آزمایشگاه ها راه پیدا کردند.
در اصل با کمبودهایی که در مدل اولیه احساس شد باعث شد تا برای پاسخگویی به نیازهای هر حوزه ی تحقیقاتی و آزمایشگاهی، دانشمندان کم کم به فکر طراحی مدل های کامل تر بیفتند.
البته نمی توان گفت که کدام مدل بر دیگری برتری دارد بلکه هرکدام در زمینه ای خاص بهتر جوابگو هستند.
منبع: محصولات نانو ایران