مرکز پخش میکروسکوپ نوری دو چشمی نیکون

قبل از مرحله ی تصمیم گیری نهایی می توانید از مرکز پخش انواع میکروسکوپ نوری دو چشمی نیکون در مؤرد محدودیت بزرگنمائی سیستم مؤرد نظر پرس و جو کنید.
متاسفانه سیستم بزرگنمائی میکروسکوپ های نوری با محدیتی دست و پنجه نرم می کند که آن را حد پراش گویند.
در واقع این حد پراش به میکروسکوپ های نوری اجازه نمی دهد که بزرگنمائی خود را از یک حد تعیین شده ای فراتر ببرند. البته این حد برای هر مدلی فرق می کند.
محاسبات ریاضی مربوط به این محدودیت، در دهه های پایانی قرن 19 توسط دانشمندی به نام ارنست انجام شد.
به عبارتی، ارنست با این محاسبات ثابت کرد که ماکزیمم توانایی هر دستگاه، حد و مرز مشخصی دارد.
منبع: محصولات نانو ایران