مرکز فروش انواع میکروسکوپ نوری متالوگرافی

با پیشرفت صنایع، هر روز بر آمار فروش انواع میکروسکوپ نوری متالوگرافی در مرکز های تحقیقاتی افزوده می شود.
میکروسکوپ های نوری گرچه بزرگنمایی بسیار زیادی همانند مدل های الکترونی نمی توانند تولید کنند اما همین میزان بزرگنمایی در بسیاری از حوزه های علمی و صنعتی جوابگوست.
به طور مثال در حوزه ی متالوگرافی، مطالعات روی فلز، بخصوص در مراحل نخست کار، توسط میکروسکوپ های بسیار معمولی انجام می گیرد. زیرا در مطالعات اولیه، صنعتگران به دنبال یک شناخت کلی از فلز می باشند.
اما در مراحل پایانی، اغلب به دلیل اینکه صنعتگران در جستجوی اطلاعاتی جزئی از ساختار درونی فلز می باشند از میکروسکوپ های قوی تر و پیشرفته تر استفاده می کنند.
منبع: محصولات نانو ایران