مراکز پخش میکروسکوپ نوری لایکا

پخش میکروسکوپ نوری لایکا از طریق مراکز وارد کننده، بعد از زایس، دومین رتبه را در میان برندهای معتبر آلمانی به خود اختصاص داده است.
اغلب به دلیل نیاز کاربران به ذخیره کردن تصاویر، این قابلیت در میکروسکوپ های سه چشمی ایجاد شده که با اتصال دوربین به آن ها می توان از نمونه های دلخواه، عکس و یا حتی فیلم تهیه کرد.
به عبارتی هدف از چشمی سوم، تعبیه نمودن مکانی برای اتصال دوربین می باشد.
البته در بعضی مدل های دو چشمی نیز می توان با جاگذاری دوربین در یکی از چشمی ها آن را به دوربین مجهز نمود اما این کار باعث وارد شدن فشار و آسیب رسیدن به دستگاه می گردد.
منبع: محصولات نانو ایران