محل خرید اینترنتی میکروسکوپ نوری جدید

یک محل خرید اینترنتی برای میکروسکوپ می تواند لیست انواع مدل های نوری جدید و امروزی را در اختیار شما قرار دهد.
بعد از اینکه ارنست آبه میزان بزرگنمائی را تعریف کرد، محدوده ی مفید آن بین 50 الی 2000 تعیین گردید. البته اگر بخواهیم این قدرت را افزایش دهیم می توانیم از عدسی چشمی قدرتمند تری استفاده کنیم. گر چه قدرت تفکیکی که نور دارد ثابت می ماند و در نهایت افزایش میزان بزرگنمائی سبب می گردد که دو نقطه ی مجزا از نمونه بهتر تفکیک شوند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که هر چه قدرت بزرگنمائی بیشتر شود، طراحی دستگاه نیز پیچیده تر می شود.
منبع: محصولات نانو ایران