لیست قیمت میکروسکوپ نوری سلسترون

تنوع لیست قیمت میکروسکوپ نوری از برند های سلسترون گرفته تا زایس، اشاره به این موضوع دارد که کیفیت عامل تعیین کننده ای در هزینه خرید می باشد.
ایده های جالبی که در ساخت میکروسکوپ های نوری ارائه شد باعث گردید تا این دستگاه با سرعتی غیر قابل توصیف پیشرفت کند.
اما باید این واقعیت را نیز پذیرا بود که هرچقدر هم که میکروسکوپ های نوری پیشرفت کنند و مدل های جدیدتری عرضه شود باز هم میزان وضوح و بزرگنمایی این دستگاه از یک حد معین فراتر نمی رود.
زیرا این موضوع ریشه در مبحث طول موج های نوری دارد؛ زیرا انرژی یک پرتو دقیقا رابطه ای معین با طول موج آن دارد.
منبع: محصولات نانو ایران