لیست قیمت اینترنتی میکروسکوپ نوری تک چشمی

لیست قیمت میکروسکوپ نوری تک چشمی، به راحتی از طریق این سایت به صورت اینترنتی، قابل ارسال به آدرس ایمیل خریداران محترم می باشد.
یکی از بخش های مهم سیستم روشنایی در میکروسکوپ ها کندانسور می باشد. انتخاب کندانسور از آن رو حائز اهمیت می باشد که موظف است نور را روی نمونه متمرکز سازد. درست به همین علت است که در هنگام خرید میکروسکوپ باید دقت شود که کندانسور آن مرتبط با حوزه ی کاری مؤرد نظر باشد.
به طور مثال: کندانسور با عدسی متحرک برای فتومیکروگرافی مناسب است و کندانسوری با نام آکرومات-آپلانت برای عکس برداری از اجزای بسیار ریز مفید است.
منبع: محصولات نانو ایران