قیمت میکروسکوپ نوری ژنوس چینی

میکروسکوپ های نوری ژنوس چینی به علت داشتن قیمت پایین تر برای مراکز آموزشی مناسب تر می باشند.
کشور چین با دارا بودن چندین کمپانی تولید کننده میکروسکوپ، درصد قابل توجهی از تولید جهانی این دستگاه را به خود اختصاص داده است.
گرچه همیشه با شنیدن اسم محصولات چینی، بخصوص تجهیزات الکترونیکی سریعا مفهوم عدم کیفیت مطلوب در ذهن ما تداعی می شود ولی باید به این نکته نیز اشاره کرد که کمپانی ژنیوس چین از معدود کمپانی های سازنده میکروسکوپ می باشد که اقدام به ساخت و تولید لنزهای متعدد نموده است.
این در حالیست که بسیاری از کمپانی های سازنده در دنیا لنزهای خود را از این مجموعه خریداری می نمایند.
منبع: محصولات نانو ایران