قیمت میکروسکوپ نوری نانو

میکروسکوپ های نوری باکیفیت دارای قدرت تفکیک بسیار بالایی هستند و این قدرت بر حسب نانو متر اندازه گیری می شود. قیمت این محصولات با توجه به نوع و اندازه آن ها متفاوت است.
میکروسکوپ های نوری انواع مختلفی دارند و از پر تنوع ترین میکروسکوپ ها هستند که هر کدام را می توان برای استفاده های خاص تهیه کرد. این میکروسکوپ ها توانایی بزرگ نمایی و فدرت تفکیک بسیار بالایی دارند و قدرت تفکیک آن ها در واقع توانایی دستگه در جدا نشان دادن دو جسم نزدیک به هم می باشد که اگر قدرت تفکیک دستگاه ضعیف باشد آن ها به شکل یک جسم به نظر خواهند آمد. این قدرت های تفکیک و بزرگ نمایی با گذر زمان و گسترش تکنولوژی بهبود می یابند و با آن ها بیشتر و بهتر می توان به دنیای میکروارگانیسم ها سفر کرد.