قیمت خرید میکروسکوپ نوری تحقیقاتی المپیوس

شاید در یک نگاه قیمت خرید میکروسکوپ نوری تحقیقاتی المپیوس کمی بیش ازسایر مدل ها باشد ولی کارآیی آن اثبات کرده است که این وسیله ارزش اینسرمایه گذاری را دارد.
علیرغم تصور نادرستی که بسیاری از کابران در مؤرد ساختار یک میکروسکوپ دارند و تصور می کنند که میزان شفافیت تصویر در این تجهیزات صرفا به نوع دستگاه های به کار رفته و قطعات مربوط می شود اما عوامل بسیار مهم دیگری نیز در این میان دخیل می باشند.
به طور مثال جنس عدسی ها، زاویه ی انحنا،نوع تراشه های ایجاد شده هنگام ساخت بر روی آن ها و میزان ضریب شکست عدسی ها از جمله عواملی هستند که اگر چه ساده به نظر می رسند ولی تاثیر بسیار زیادی در میزان رزولوشن تصاویر بر عهده ی آن ها می باشد.
منبع: محصولات نانو ایران