قیمت انواع میکروسکوپ نوری

با گسترش روز افزون میکروسکوپ ها که به دلیل رشد و ارتقای علمی متخصصین حوزه تکنولوژی در سراسر جهان رخ می دهد باعث شده مدل های پیشرفته و بسیار مجهزی از میکروسکوپ ها روانه بازار شود که ویژگی ها و کارایی ها بسیار فوق العاده ای دارند.چندین قرن است که دانشمندان از میکروسکوپ ها استفاده می کنند و استفاده از آن ها امروزه به نسبت گذشته بیشتر شده است . میکروسکوپ های نوری متداول ترین نوع میکروسکوپ پیدا شده در یک آزمایشگاه استاندارد هستند . آن ها از لنز های نوری برای بزرگنمایی تصویر ایجاد شده با عبور دادن موجی از بین نمونه یا تصویر انعکاس شده توسط نمونه ، استفاده می کنند .
بزرگنمایی معمولی را می توان توسط یک میکروسکوپ نوری در طیف نور مرئی تا حداکثر ۱۵۰۰ برابر ، با محدوده دقتی در حدود ۰,۲ میکرو متر ، به دست آورد . دقت بر اساس طول موج تابش استفاده شده محدود می شود . دقت فضایی یک میکروسکوپ نوری را می توان با استفاده از یک نور با طول موج کوتاه تر ، از جمله تابش ماورای بنفش ، بهبود بخشید.