قیمت انواع میکروسکوپ نوری عبوری نیکون ژاپن

با دریافت لیست قیمت انواع میکروسکوپ نوری عبوری نیکون ژاپن، می توانید مدل دلخواه خود را راحت تر پیدا کنید.
در میکروسکوپ نوری عبوری، بعد از اینکه پرتوها از میان دریچه پروب خارج شدند از نمونه ی مؤرد مطالعه عبور می کنند و در نهایت زیر نمونه تجمع می کنند. البته یک تقویت کننده هم بعد از عدسی قرار گرفته تا به تقویت این پرتو ها بپردازد. دقیقا این نام گذاری به شیوه ی کارکرد این دستگاه اشاره می کند.
البته این شیوه برای نمونه های شفاف که اجازه ی عبور نور را به دستگاه می دهند کاربرد دارد. چون در غیر این صورت، مثلا در نمونه های مات، اصلا پرتوها توانایی عبور پیدا نمی کنند.
منبع: محصولات نانو ایران