فروش میکروسکوپ نوری نیکون

پارامترهایی که در قیمت فروش میکروسکوپ های نوری نیکون دخالت دارند، کدام اند؟
در میکروسکوپ های نوری نیکون یکی از پارامترهای قابل تاملWORKING DISTANCE یا همان فاصله ی کاری می باشد.
طبیعی است که این فاصله با میزان بزرگنمایی لنزهای شییء رابطه ی معکوس دارد.
اگر بخواهیم این موضوع را با مثال ساده و واضح تری بیان نماییم شاید مناسب باشد تا از مثال دوربین استفاده نماییم.
تصور کنید دوربینی را به دست گرفته اید و قرار است از شییء عکس بگیرید.
هرچقدر به سمت شی نزدیکتر شوید یا به عبارتی فاصله ی شما با آن کمتر شود، گرچه تصویر را بزرگتر می بینید اما عملا میدان دید شما کاهش یافته است.
در بعضی حوزه ها شاید میزان بزرگنمایی بیشتر قابل اهمیت باشد و در بعضی دیگر میدان دید یا همان فاصله ی کاری!
تاثیر همین عوامل در کارآیی میکروسکوپ های نوری نیکون تاثیر گذاشته و میزان فروش آن ها بسته به کاربردشان متفاوت می باشد.
منبع: محصولات نانو ایران