فروش میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک

یکی از دلایل رشد فروش میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک در بازار، برطرف کردن مشکلات حد پراش در این دستگاه بوده است.
آنچه که باعث می شود قدرت تفکیک در میکروسکوپ های نوری روبشی میدان نزدیک، بسیار بیشتر از مدل های نوری معمولی باشد این است که وقتی نور از منبع به نمونه تابیده شد، عکس العمل آن توسط یک فیبر نوری جمع آوری شده و از این پرتوهای بازتابی برای تولید تصویر استفاده می شود.
برخلاف تمامی مدل های نوری که تصویر نهایی مستقیما از پرتوهای عبور یافته از عدسی تشکیل می شود و هیچ گونه ترمیمی روی آن ها صورت نمی گیرد.