فروشگاه میکروسکوپ نوری دو چشمی ساده

میکروسکوپ های نوری دو چشمی ساده برای استفاده ی بچه ها بسیار مناسب می باشند که از طریق فروشگاه های اینترنتی قابل دسترس هستند.
هنگام شروع به کار با میکروسکوپ نوری، با چرخاندن صفحه گردان، ضعیف ترین عدسی شیی را با چشمی همراستا می کنیم.
حال از درون چشمی ها نگاه می کنیم و بوسیله ی دیافراگم نور را تنظیم می کنیم؛ زیرا شدت زیاد نور باعث زنندگی شده و اجازه نمی دهد کاربر تصاویر نمونه ها را با وضوح لازم مشاهده نماید.
در مرحله بعد با چرخاندن پیچ های تنظیم، صفحه نمونه را آنقدر با لا می آوریم تا فقط به اندازه یک سانتی متر از عدسی ضعیف فاصله داشته باشد.
در صورت نیاز با چرخاندن پیچ های تنظیم دقیق می توانید به حداکثر وضوح ممکن دست پیدا کنید.
منبع: محصولات نانو ایران