فروشگاه اینترنتی میکروسکوپ نوری آلمانی

تلاش شده است تا در این فروشگاه اینترنتی اغلب مدل های میکروسکوپ نوری آلمانی و ژاپنی جدید ارائه شوند.
وقتی نور به جسمی برخورد می کند، به علت اینکه وارد محیط جدیدی شده که تراکم آن با محیط قبلی تفاوت دارد، سرعت و مسیر حرکت نور تغییر می کند، این پدیده به شکست نور معروف می باشد.
حال اگر نمونه ای دارای چندین لایه باشد که میزان تراکم و ضریب شکست هر لایه با لایه ی دیگر تفاوت داشته باشد، نور در هر لایه دوباره شکسته می شود.
از این رو برای مطالعه ی نمونه های ضخیم و چند لایه باید میکروسکوپی انتخاب نمود که شرایط و توان لازم را برای برطرف کردن نیازهای مطالعاتی ما داشته باشد.