عرضه میکروسکوپ نوری ساده

میکروسکوپ نوری دستگاهی است که با توانایی بزرگ نمایی بسیار خوبی که دارد برای استفاده در موارد آموزشی و آزمایشگاهی وسیله ای کاربردی است و عرضه ی آن به صورت اینترنتی انجام می شود.
میکروسکوپ نوری دستگاهی با بزرگ نمایی های مختلف است که می توان نمونه ها را در اندازه های مختلف مشاهده کرد و از آن برای دیدن نمونه های زنده و یا لام های از پیش تهیه شده استفاده کرد. برای سفر به دنیای موجودات ذره بینی استفاده از این میکروسکوپ ها پیشنهاد می شود و می توان انواع میکروارگانیسم ها را با آن مشاهده کرد. در این دستگاه از نور مرئی استفاده شده که با برخورد به عدسی چشمی و نمونه و در نهایت عدسی شیئی تصویری واضح از نمونه تشکیل می دهد. از این میکروسکوپ ها می توان برای مشاهده ی ساختار های غیر زنده نیز استفاده کرد و نمونه هایی را که با چشم قابل دیدن نیستند به راحتی مشاهده کرد.