سایت فروش میکروسکوپ نوری متالوگرافی صاایران

سایت فروش میکروسکوپ نوری متالوگرافی صاایران افتخار دارد تا تجهیزات ساخته شده در داخل کشور را به دانشگاهیان ، محققان و پژوهشگران معرفی نماید.
زمانی که فلز را پس از بررسی های اولیه برای اجرای فرآیندهای مکانیکی و عملیاتی آماده می کنند، در حین عملیاتی همچون ریخته گری، ذوب و یا جوشکاری ممکن است آسیب هایی به فلز وارد گردد.
شناخت این آسیب ها به هر نحوی که باشند ( ترک، شکاف، محفظه و….) تولید کننده را وادار می نماید تا در اجرای این عملیات، روش های انتخابی خود را تغییر دهد.
میکروسکوپ های نوری با دارا بودن توان های مختلف در ایجاد بزرگنمایی، می توانند این معضلات را به خوبی شناسایی کنند.
منبع: محصولات نانو ایران