سایت فروش میکروسکوپ نوری تحقیقاتی

فروش میکروسکوپ نوری تحقیقاتی از طریق سایت های اینترنتی، یکی از نمادهای تجارت الکترونیکی می باشد.
حال که چند دقیقه از وقت ارزشمند خود را در کنار سایت ما صرف نموده اید خوب است ما نیز برای قدردانی از شما نکاتی کارآمد را به شما هدیه دهیم:
پس از اینکه کارتان با میکروسکوپ تمام شد، نوبت به نحوه ی خاموش کردن و استراحت دادن به دستگاه می رسد!
برای اینکه شاهد حداکثر عمر مفید دستگاه باشیم اگر از مایعات ایمرسیون مثل روغن و یا بنزن استفاده کرده ایم، حتما دستگاه و محفظه ی مربوطه را کاملا خشک و تمیز می کنیم؛ چرا که بعضی مواد مثل الکل سریعا تبخیر شده و بخارهای ناشی از اتم های آن، باعث آسیب زدن به دستگاه و کاهش کیفیت عدسی ها می شود .
منبع: محصولات نانو ایران