ساخت قویترین میکروسکوپ نوری دنیا

گروهی از دانشمندان انگلیسی موفق شدند قویترین میکروسکوپ نوری دنیا را بسازند و در تلاشند تا با استفاده از این دستگاه، ساختار درونی ویروس را در مقیاس نانوسکوپی مشاهده کنند.
گروهی از دانشمندان دانشگاه منچستر دستگاهی را توسعه داده اند که رکورد مشاهده اجسام با استفاده از میکروسکوپهای نوری معمولی را می شکند.

این میکروسکوپ که در واقع نوعی “نانوسکوپ ریز- کره ای” است که می تواند اجسام به کوچکی 50 نانومتر را در نور سفید مشاهده کند، که این میزان 8 برابر کوچکتر از آن چیزی است که پرقدرت ترین میکروسکوپهای نوری رایج می توانند ببینند. برای درک قدرت این میکروسکوپ کافی است تصور کنید که 10 میلیون نانومتر برابر با یک سانتیمتر است.

از نظر تئوری، این میکروسکوپ نه تنها می تواند جزئیات بسیار ریز داخل سلولها را نشان دهد بلکه می تواند ساختار درونی ویروسها را حتی در حالت زنده بررسی کند.

این میکروسکوپ از “فوق لنزهایی” که به شکل یک سری “ریز- کره” (ذرات کروی شکل کوچک) و تکنیک میکروسکوپهای نوری تشکیل شده است.

براساس گزارش وایردنیوز، محدودیت وضوح تصویر میکروسکوپها به شکست نور یا زاویه انحنا و تفرق پرتوهای نور زمانی که از میان یک جسم شیشه ای عبور می کنند بستگی دارد.

همچنین سلولهای شبکیه چشم انسان نیز برای میکروسکوپها یک محدودیت به شمار می شود به طوری که این سلولها تنها می توانند نور با طول موجهای بین 390 تا 750 نانومتر (بین رنگهای بنفش تا قرمز) را تشخیص دهند.

این محدودیتها موجب می شود که ما با یک میکروسکوپ نوری اجسام کوچکتر از 200 نانومتر یعنی اجسام بزرگتر از یک ویروس هاری (میکوپلاسما) را ببینیم.

به همین علت دانشمندان با استفاده از میکروسکوپهای الکترونی، لیزرهای فلورسانت و متا مواد نانویی از مانع 200 نانومتر عبور می کنند اما این متدها بسیار پر هزینه هستند و از سویی دیگر نمونه های زنده را می کشند.

این درحالی است که اکنون با استفاده از این میکروسکوپ جدید می توان از هر دو مانع عبور کرد و اجسام با بزرگی 50 نانومتر را هم مشاهده کرد.
منبع: محصولات نانو ایران