راهنمای خرید بهترین میکروسکوپ نوری

در خرید بهترین میکروسکوپ نوری باید راهنمای آن به دقت مطالعه شود تا مطمئنشویم که این دستگاه تمام خصوصیات لازمی را که مد نظر ماست دارا می باشد.
حرفه ای ها چگونه و با چه معیارهایی میکروسکوپ مؤرد نظر خود را انتخاب می کنند؟
شما هم می توانید با در نظر گرفتن جوانب زیر هنگام خرید، مثل حرفه ای ها برخورد کنید:
• هنگام مطالعه نمونه ها، قدرت میکروسکوپ برای شما مهمتر است یا سرعت آن؟
• آیا نمونه ی مؤرد نظر زنده است؟ ثابت است یا متحرک؟
• جنس نمونه رسانا، عایق و یا نیمه هادی است؟
• توانایی اتصال به رایانه برای شما اهمیت دارد؟
• قدرت تفکیک ذرات تا چه اندازه برای شما مهم است؟
• کیفیت سخت افزاری قطعات در مقابل دما
• نوع دیافراگم
منبع: محصولات نانو ایران