راهنمای خرید اینترنتی میکروسکوپ نوری جدید

هنگام خرید اینترنتی میکروسکوپ نوری جدید، خواندن راهنمای دستگاه بهترین راه برای اطلاع از خصوصیات اصلی دستگاه مثل عدسی ها و لنزها می باشد.
در یک پرتو نوری مجموعه ای از نورهای رنگی با طول موج های مختلف وجود دارد که به دلیل عدم یکسان بودن طول موجشان با یکدیگر تداخل پیدا کرده و دقیقا همین تداخل، محدودیت قدرت تفکیک را در میکروسکوپ های نوری به وجود می آورد.
زیرا زمانی که یک پرتو نور مرئی از عدسی عبور می کند به دلیل حضور پرتوهای رنگی متعدد مثل زرد، قرمز، آبی…..در اطراف یک نقطه هاله ای ایجاد می شود که قدرت تفکیک را کم می کند.
با توجه به دلایل ذکر شده، می توان درک کرد که چرا قدرت تفکیک اینگونه میکروسکوپ ها تا حد معینی متوقف گردیده است.
منبع: محصولات نانو ایران