خصوصیات اصلی میکروسکوپ های نوری

میکروسکوپ های نوری (Optical microscope) در ابتدا به عنوان وسیله ای برای مشاهده اجسام کوچک ساخته شده بودند. ولی در حال حاضر از آن ها برای بررسی و اندازه گیری ویژگی های ریز ساختاری مواد استفاده می شود.
میکروسکوپ های نوری (Optical microscope) در ابتدا به عنوان وسیله ای برای مشاهده اجسام کوچک ساخته شده بودند. ولی در حال حاضر از آن ها برای بررسی و اندازه گیری ویژگی های ریز ساختاری مواد استفاده می شود. اندازه گیری های میکروسکوپی را می توان به دو گروه اندازه گیری هندسی و نوری دسته بندی کرد. دسته اول شامل اندازه گیری طول، عرض و سطح یک شی به همراه شمارش تعداد اجزای موجود در میدان دید میکروسکوپ است. دسته دوم، بررسی ویژگی های نوری است که می توان از بازتابش نور، عبور نور، ضریب شکست و ویژگی های مربوط به نور قطبیده (شکست دوگانه) نام برد.

بنابراین میکروسکوپ فقط وسیله ای برای دستیابی به بزرگنمایی بیشتر نیست بلکه با مطالعه دقیق نمونه ها و روش های مناسب می توان اطلاعات بسیاری در مورد آن ها بدست آورد. اجزای میکروسکوپ نوری عبارتند از:

– جمع کننده نور
– صافی نور
– عدسی شیئی
– عدسی چشمیساده ترین میکروسکوپ نوری که از اوایل قرن هفدهم میلادی مورد استفاده قرار می گرفته است، یک عدسی محدب (ذره بین) بوده است. سیستم این عدسی و مفاهیم آن در شکل زیر نمایش داده شده است. فاصله جسم از عدسی uاست. اگر این فاصله بین f و 2f باشد، تصویر بزرگنمایی شده حقیقی و واژگون است. اگر جسم در فاصله کانونی یعنی بین صفر و f باشد، تصویر مجازی خواهد بود. اگر دیدن تصویر روی صفحه نمایش یا ثبت آن روی صفحه عکاسی مد نظر باشد، باید تصویر حقیقی تشکیل گردد، بنابراین در این جا سیستمی که تصویر مجازی تشکیل می دهد مطلوب نیست.
اگر فاصله جسم تا عدسی بیش از 2f باشد تصویر کوچک می شود یعنی بزرگنمایی کمتر از 1 است. این پدیده یکی از مشخصه های مهم سیستم های نوری را نشان می دهد یعنی اثر سیستم نوری روی پرتوهای نور، به جهت تابش نور بستگی ندارد. این اصل، معکوس پذیری (reciprocity) نام دارد که توسط هلمهولتز در سال 1885 پیشنهاد شد.

منبع: محصولات نانو ایران