خرید میکروسکوپ نوری المپوس دو چشمی

ویژگی های بارز میکروسکوپ نوری دوچشمی المپوس سبب شده تا خرید این محصول، در سطح جهانی مؤرد توجه محققان و کاربران قرار گیرد.
از این حیث که میکروسکوپ های نوری در مقایسه با مدل های الکترونی نمی توانند بزرگنمایی های بسیار قابل توجهی ایجاد نمایند، شکی نیست!
ولی نکته ی حائز اهمیت اینجاست که کار کردن با مدل های نوری بخصوص در بخش آماده سازی نمونه ها، بسیار آسانتر بوده؛ به علاوه برای نمونه های زنده و بویژه در حال حرکت نیز قابل استفاده است.
در حالیکه تفاوت اصلی بسیاری از مدل های الکترونی با نوری، درست در همین قضیه می باشد.
منبع: محصولات نانو ایران