خرید اینترنتی میکروسکوپ نوری انعکاسی دوربین دار

میکروسکوپ نوری انعکاسی دوربین دار از این رو می تواند گزینه ی خوبی برای خرید اینترنتی باشد که قدرت ذخیره ی تصاویر را دارد.
در میکروسکوپ انعکاسی تنها تنظیماتی که نیاز است انجام شود، تنظیمات کوپل کننده فیبر می باشد. گاهی اوقات لازم است دقیقا در قسمت انتهایی فیبر یعنی نوک آن متمرکز گردد.
در این سیستم، یک لیزر برای ایجاد فوتون و یک آشکارساز برای جذب پرتوهای بازتابی استفاده شده است. البته برای جلوگیری از رسیدن پرتوها از جانب لیزر به آشکارساز یک مانع در جلوی آن قرار داده اند.
سوزن به کار رفته در این دستگاه علاوه بر عمل نور دهی، وظیفه ی جمع آوری پرتوهای منتشر شده را نیز به عهده دارد.
منبع: محصولات نانو ایران