خریدمیکروسکوپ نوری بازتابی دیجیتال

متاسفانه بسیاری از کاربران زمانی که تصمیم به خرید میکروسکوپ آزمایشگاهی دارند تنها به میزان بزرگنمایی آن دقت می کنند در حالی که آنچه باعث می شود کیفیت یک میکروسکوپ بسیار قابل توجه گردد وضوحی است که در تصاویر نمونه ها به چشم می خورد.
حضور هریک از آپشن ها تا چه اندازه در لیست قیمت میکروسکوپ های نوری آزمایشگاهی تاثیرگذار است؟هرچقدر توانایی یک میکروسکوپ نوری آزمایشگاهی برای ایجاد تصاویر واضح تر و شفاف تر بیشتر باشد به همان اندازه بازه تغییرات قیمتی آن هم بیشتر می شود
تا آنجا که صدر نشین های لیست قیمت میکروسکوپ های نوری به ویژه مدل های پرکاربرد آزمایشگاهی، میکروسکوپ هایی هستند که واضح ترین تصاویر را ارائه می دهند.
مشاوره با افراد متخصص هنگام خرید میکروسکوپ نوری آزمایشگاهی می تواند ما را با بهترین مدل های موجود در بازار آشنا کند.

در برخورد با بسیاری از مشتریان، زمانی که از آن ها سوال می کنیم میزان بزرگنمائی مطلوب برای کار شما چقدر می باشد؟ اغلب آن ها در پاسخ می گویند“ ما به دنبال میکروسکوپ نوری آزمایشگاهی با بزرگنمائی 1600 برابر هستیم“
در واقع، از آنجا که میکروسکوپ های نوری از طول موج های نوری مرئی استفاده می کنند قطعا نمی توانند بزرگنمائی فراتر از 1000 برابر ایجاد نمایند!
در واقع این محدودیت نشات گرفته از ویژگی های ذاتی طول موج نوری به کار رفته می باشد.
در اصل همین محدودیت در تولید بزگنمائی توسط طول موج های نوری سبب جرقه ای شد که منجر به ساخت میکروسکوپ های الکترونی گردید.

منبع: محصولات نانو ایران