تخمه کدو دو آتیشه به عنوان منبع تولید انرژی در جهان معرفی شد

مردم کشورهای جهان سوم و طبقه متوسط از دیابت رنج می برند زیرا بیش از 80 درصد مرگ و میرهای مرتبط با دیابت در این مناطق رخ می دهد.

با این وجود، این داروها بر طول عمر تأثیر می گذارند و در نتیجه عوارض جانبی زیادی به همراه دارند. با توجه به عوارض جانبی داروهای ضد هیپرگلیسمی، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان بر استفاده از گیاهان و مواد غذایی برای درمان DM-2 تمرکز می کنند.

تحقیقات متعددی اثرات مفید تخمه کدو دو آتیشه برای دیابت را اثبات کرده است. یک مطالعه گزارش داد که کدو تنبل اثرات محافظتی پانکراس را نشان می دهد.

زیرا تمایل به افزایش سطح سوپراکسید دیسموتاز دارد و بنابراین از سلول های جزایر در برابر استرپتوزوتوسین محافظت می کند. در مطالعه اخیر دیگری، اثر ترکیبی پورارین و پلی ساکارید کدو تنبل مورد بررسی قرار گرفت.

مشخص شد که هر دوی این ترکیبات تمایل به کاهش مقاومت در برابر انسولین، به دنبال مسیر و تنظیم مثبت دارند. علاوه بر این، آنها دارای خواص کاهش قند خون هستندپیشگیری از سرطان با استفاده از رژیم غذایی مناسب و مواد غذایی امکان پذیر است.

علاوه بر این، تنها 5 تا 10 درصد از همه سرطان ها ارثی هستند، در حالی که بقیه به دلیل سبک زندگی هستند. کدو تنبل در تحقیقات مختلف به دلیل خواص ضد سرطانی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش شده است که خطر ابتلا به چندین نوع سرطان مانند سرطان سینه، رکتوم و ریه با مصرف تخمه کدو تناسب معکوس دارد. در میان همه سرطان ها، مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات در آمریکا بالاترین آمار را داشته است.

در سال 2009، یک مطالعه تصادفی و دوسوکور برای بررسی ارتباط بین سرطان پروستات و روغن دانه نخل اره ای و کدو تنبل انجام شد. در این مطالعه 47 بیمار با سن 3/53 سال به گروه های مختلف تقسیم شدند.