بورس فروش انواع میکروسکوپ نوری تک لنزی

از تمامی علاقه مندان حوزه های تحقیقاتی دعوت می کنیم برای آشنایی با مدلهای جدید ساخته شده، از بورس فروش انواع میکروسکوپ نوری تک لنزی این مجموعهدیدن نمائید.
یک از ضعف های میکروسکوپ نوری، عدم توانایی بالا در قدرت تفکیک ذرات نمونه می باشد. دلیل این امر این است که نور مرئی از پرتوهای مختلفی تشکیل شده که هر کدام طول موج متفاوتی دارند.
این پرتوهای مختلف در باریکه ی نور تولید شده با هم تداخل می کنند؛ به عبارتی این باریکه ی نورانی از لحاظ طول موج ” یک دست” نیست. تداخل ایجاد شده باعث می شود که یک نقطه کاملا واضح و مشخص نمایان نشود و برهم کنش پروتئین ها را نمی توان واضح مشاهده کرد.
منبع: محصولات نانو ایران