بزرگترین تولیدی میکروسکوپ نوری نیکون

شرکت نیکون ژاپن از بزرگترین تولیدی های میکروسکوپ های نوری است و محصولات این برند در سراسر دنیا برای موارد تحقیقاتی و تشخیصی استفاده می شوند.
میکروسکوپ های نوری وسیله هایی بسیار کارآمد هستند که استفاده از آن ها پیجیدگی و مشکلات زیادی ندارد و این ویژگی آن ها را به وسیله های آموزشی بسیار خوبی تبدیل کرده است که دانش آموزان و دانشجویان می توانند از آن بهره ببرند بنابراین دانشگاه ها و واحد های آموزشی می توانند این میکروسکوپ ها را تهیه کنند. میکرسکوپ نیکون یک محصول ژاپنی و بسیار هوشمند است که لنز ها و دسی های بسیار باکیفیتی در آن ها به کار رفته است. این میکروسکوپ ها معمولا بزرگنمای 40 تا 1000 برابر دارند که در نشان دادن اجسام بسیار ریز نیز موفق هستند.