بررسی بزرگنمایی نمونه ها با میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ آزمایشگاهی یکی از تجهیزات اصلی آزمایشگاه محسوب می شود که به منظور مشاهده و بررسی نمونه با بزرگ نمایی بسیار بالا از آن در انواع آزمایشگاه ها به کار گرفته می شود.
میکروسکوپ آزمایشگاهی یکی از تجهیزات اصلی آزمایشگاه محسوب می شود که به منظور مشاهده و بررسی نمونه با بزرگ نمایی بسیار بالا از آن در انواع آزمایشگاه ها به کار گرفته می شود .
شکل های گوناگونی از میکروسکوپ آزمایشگاهی از لحاظ قدرت بزرگ نمایی در بازار تجهیزات آزمایشگاهی به چشم می خورد که تمامی آن ها توسط عدسی های گوناگون سبب بزرگ نمایی تصویر در زمان مشاهده نمونه های آزمایشگاهی می شوند .

قواعد کلی تمامی میکروسکوپ ها به یک شکل است که بر اساس عبور نور با طول موج های گوناگون از بین چند عدسی محدب است و هر چه طول موج نور استفاده شده در میکروسکوپ کوتاه تر باشد توانایی تفکیک میکروسکوپ مورد نظر بیشتر می شود

با توجه به توسعه ی روز افزون میکروسکوپ ها در دسته های گوناگون علوم پزشکی و صنعت هر روزه شاهد پیشرفت های گوناگون در صنعت میکروسکوپ ها هستیم . این پیشرفت ها شامل پیشرفت سیستم روزی طراحی اجزای مکانیکی ، پایداری استحکام و راحتی در زمان به کار بردن آن ها می شود . میکروسکوپ های نوری معمولی که در تحقیقات بیولوژیکی و پزشکی استفاده می شود در دو دسته قرار می گیرند . یک دسته دارای چشمه نوری مجزا از میکروسکوپ هستند و دسته ی دوم عبارت از میکروسکوپ هایی هستند که دارای چشمه نوری تعبیه شده داخل میکروسکوپ می ‌باشند . میکروسکوپ های معمولی مدرن مورد استفاده در دسته ی دوم قرار می گیرند و تقریبا تاریخ ساخت و استفاده از نوع اول گذشته است .
منبع: محصولات نانو ایران