آشنایی با فیزیولوژی میکروسکوپهای نوری

میکروسکوپ های نوری متداول ترین نوع میکروسکوپ پیدا شده در یک آزمایشگاه استاندارد هستند . آن ها از لنز های نوری برای بزرگنمایی تصویر ایجاد شده با عبور دادن موجی از بین نمونه یا تصویر انعکاس شده توسط نمونه ، استفاده می کنند .
میکروسکوپ کارش بزرگ نشان دادن بخش های ریز بدن در زمان عمل جراحی است. تا معاینه‌های پزشکی صحیح انجام شود و فرآیند عمل جراحی با ظرافت بالایی صورت پذیرد. از آن در آزمایشگاه و بزرگردن نمونه‌ها هم استفاده می‌شود
میکروسکوپها برای کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین موارد استفاده میکروسکوپ در جراحی اعصاب افتالمولوژی، جراحی پلاستیک بیماری‌های زنان، گوش و حلق و بینی یا هر ناحیه‌ای از بدن است که نیاز به بزرگنمایی داشته تا قابلیت دسترسی به آن بالا رود، است.‏منبع نور میکروسکوپ اکثر مواقع به فرم یک منبع نور سرد است که برروی پایه نصب شده و توسط فیبرهای نازک با هدایت نور به محل مورد نظر، جسم را از طریق دو مسیر متفاوت با کاهش سایه‌های موجود نمایان‌تر می‌سازد.

منبع: محصولات نانو ایران